اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنرانی آقای دکتر محمد طالقانی

سخنرانی آقای دکتر محمد طالقانی


سخنرانی آقای دکتر محمد طالقانی

(تاثیر سطوح شهری بر گسترش جزایر گرمایی شهری - معماری و انرژی، دانشگاه سالفورد منچستر)

در تاریخ سه شنبه 4 تیرماه ۹۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در آتلیه 2 معماری