اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنرانی دکتر برند شول استاد دانشگاه زوریخ در پردیس هنرهای زیبا

ساعت 15 روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 96 دانشکده شهرسازی و قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار پردیس هنرهای زیبا، میزبان نشستی تحت عنوان «راهبرد­های توسعه پایدار حمل و نقل و سکونتگاه­ها(توسعه یکپارچه زیرساخت)» بودند.

 این نشست با حضور دکتر برند شول(Berand Scholl)­­­، استاد برنامه­ریزی فضایی و توسعه دانشگاه ETH زوریخ در محل نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. ابتدای جلسه دکتر نوریان عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، مقدمه مختصری در خصوص موضوع و زمینه های کاری ایشان ارائه دادند.

سپس دکتر شول به معرفی دانشگاه ETH زوریخ و کشور سوئیس پرداختند و با بررسی شرایط کشور خود و ایران، راهبرد­های حمل و نقلی به کار گرفته شده در شهرهای مختلف این کشور را ارائه دادند.