اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سلسله جلسات وبیناری هم اندیشی با دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی در سال ۱۴۰۰

سلسله جلسات وبیناری هم اندیشی با دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی در سال ۱۴۰۰


با هدف تسهیل برقراری ارتباط بین تشکل‌های دانشجویی با حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و آگاهی از مسائل و مشکلات و همچنین بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای ارزشمند دانشجویان، پیرو جلسات قبلی، سلسله جلسات وبیناری هم اندیشی با دانشجویان فعال در تشکل‌های دانشجویی در سال ۱۴۰۰ نیز برنامه‌ریزی شده است. این جلسات به طور منظم در دوشنبه‌های اول هر ماه، ساعت ۱۷-۱۸:۳۰ در سامانه vroom.ut.ac.ir/cul برگزار خواهد شد. برای سه ماهه دوم، زمان جلسه‌ها ۷ تیر، ۴ مرداد و اول شهریور می‌باشد.

‌‌‌

لینک خبر: https://cultural.ut.ac.ir/NewsDetails/129 ‌‌‌‌