اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سمینار ترکیب انیمیشن های پارامتریک

سمینار ترکیب انیمیشن های پارامتریک


 دانشکده طراحی صنعتی در روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 ساعت 14-16 سمینار ترکیب انیمیشن های پارامتریک در تالار شهید آوینی برگزار می نماید.