اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سمینار معرفی "جایزه آیسادیزاین"

سمینار معرفی "جایزه آیسادیزاین"


سمینار معرفی "جایزه آیسادیزاین" با حضور اساتید، داوران و طراحان بزرگ، از کلیه علاقمندان به طراحی مبلمان خانگی دعوت می شود در این سمینار به تاریخ 1395/12/11 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه حضور به هم رسانند.