اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

برنامه سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران واقع در دانشکده هنرهای تجسمی- تالار ایران به شرح ذیل می باشد. 

/documents/3270570/10246272/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg?t=1544366010381