اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.


برنامه سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران واقع در دانشکده هنرهای تجسمی- تالار ایران به شرح ذیل می باشد. 

/documents/3270570/10246272/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg?t=1544366010381