اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سومین همایش معماری فضاهای دانشگاهی

سومین همایش معماری فضاهای دانشگاهی


گروه مهندسی معماری دانشگاه رازی در نظر دارد با مشارکت دانشگاههای مختلف کشور میزبان سومین دوره همایش ملی "معماری فضاهای دانشگاهی" باشد. مشخصات کامل این همایش که در تاریخ 25 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد، در پوستر پیوست قابل مشاهده است.