اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شانزدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی به صورت وبینار با حضور آقای مهندس شادرو طهماسبی مدیر شرکت محصولات هوشمند مورف برگزار گردید.

شانزدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی به صورت وبینار با حضور آقای مهندس شادرو طهماسبی مدیر شرکت محصولات هوشمند مورف برگزار گردید.


 در راستای سلسله همایش های آموزشی صنعت در دانشگاه، شانزدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی با حضور آقای مهندس شادرو طهماسبی مدیر شرکت طراحی محصولات هوشمند مورف با موضوع «مبلمان در آینه» به صورت وبینار و با حضور دانشجویان طراحی صنعتی برگزار گردید. دبیر علمی این نشست آقای دکتر مهران فاطمی نیا عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی و دبیر اجرایی این نشست خانم دکتر مریم خلیلی عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا بودند. آقای طهماسبی پس از معرفی تاریخچه و فعالیت های طراحی محصولات شرکت مورف، فرآیند طراحی از نگاه این شرکت و تیم طراحی همراهشان، نمونه هایی از پروژه های موفق خود در حوزه محصولات هوشمند را به دانشجویان معرفی کردند. از نگاه ایشان طراحان می توانند کلیشه های موجود در صنایع را در هم بشکنند و نوآوری از نگاه آنان شروع می شود.