اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شرایط اسکان تابستانی سال تحصیلی 98-97 در خوابگاههای دانشگاه تهران

 

شرایط ثبت نام خوابگاه تابستانی

دانشجویان برای اطلاع از ثبت نام خوابگاه تابستانی سال98-97 به آدرس زیرمراجعه نمایند.

http://kooy.ut.ac.ir