اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شرایط تمدید کتاب به صورت تلفنی

شرایط تمدید کتاب به صورت تلفنی


 
1- امکان تمدید کتاب به صورت تلفنی از ساعت 8/30 الی 10/30 هر روز می باشد .
2- فقط کتابهایی قابل تمدید می باشند که توسط کاربران دیگر رزرو نشده باشند .
3- کتاب امانت گرفته شده فقط یکبار تمدید می شود .
4- تمدید کتاب در آخرین روز تاریخ بازگشت کتاب صورت می گیرد .
5- کتاب هایی که تاخیر داشته باشند تمدید نمی شوند .
6- داشتن شماره دانشجویی برای تمدید کتاب الزامی می باشد.
7- تلفن فقط برای تمدید کتاب می باشد و به سوالات متفرقه به صورت حضوری پاسخ داده می شود .