اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شرایط پذیرش اعضا در کتابخانه ی دانشکدگان هنرهای زیبا

شرایط پذیرش اعضا در کتابخانه ی دانشکدگان هنرهای زیبا


 

 

اعضای کتابخانه ی دانشکدگان هنرهای زیبا تمامی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه تهران می باشند و کلیه ی خدمات کتابخانه ای به ایشان ارائه خواهد شد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سایر دانشگاه ها نیز با ارائه ی معرفی نامه امکان استفاده از کلیه ی منابع بصورت حضوری و امانت در محل را دارند.

*در ایام کرونا به علت رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله، کتابخانه از پذیرفتن افراد خارج از دانشگاه تهران معذور می باشد.