اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

طراحی خودرو" کیا پیکانتو2017" توسط فارغ التحصیل پردیس هنرهای زیبا

طراحی خودرو" کیا پیکانتو2017" توسط فارغ التحصیل پردیس هنرهای زیبا


سید جواد غفاریان، فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا حائز رتبه اول طراحی در مسابقه طراحی خودروی  CarDesign شد.

به گزارش نشریه تخصصی Car Design News در فوریه ۲۰۱۷ ، طراحی بدنه کیا پیکانتو جدید، توسط سیدجواد غفاریان، فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا، در کنار سایر طراحان بین المللی شرکت خودرو سازی کیا برگزیده و مجوز تولید دریافت کرد.

سید جواد غفاریان، در سال 2008 هم، زمانی که دانشجوی مقطع ارشد رشته طراحی صنعتی پردیس  هنرهای زیبا بود توانست با ایده "سه چرخه جادوئی (Magic Tricycle) " رتبه اول طراحی در مسابقه طراحی خودروی CarDesign (2008) را کسب کند.