اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

طلاعیه نخستین جشنواره کشوری فیلم کوتاه دانشجویی

طلاعیه نخستین جشنواره کشوری فیلم کوتاه دانشجویی


 نخستین جشنواره کشوری فیلم کوتاه دانشجویی  با همت دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جشنواره از سامانه farhangi.sbu..ac.ir استفاده نمایید.