اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

عدم پذیرش دانشجوی متقاضی انتقال / انتقال توام با تغییر رشته / میهمان دایم

عدم پذیرش دانشجوی متقاضی انتقال / انتقال توام با تغییر رشته / میهمان دایم


دانشگاه تهران به علت عدم وجود ظرفیت و امکانات در سال تحصیلی 97-1396  ، دانشجوی متقاضی انتقال / انتقال توام با تغییر رشته / میهمان دایم نمی پذیرد . صرفاً تقاضای میهمانی دانشجویان دوره روزانه کارشناسی پیوسته و روزانه / نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی که در سامانه نقل و انتقال اداره کل امور دانشجویان داخل برای سال تحصیلی 97-1396 ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت کرده و سپس در سامانه معاونت آموزشی دانشگاه تهران ثبت نام نموده باشند ، مورد رسیدگی قرار می دهد .

مزید استحضار این دانشگاه از پذیرش و بررسی هرگونه درخواست انتقال و مهمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی معذور است .