اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.

عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.


به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، دکتر شاهین حیدری استاد تمام دانشکده معماری، در روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر ماه در بیست‌ودومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده پژوهشگر برگزیده کشور، پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر معرفی شدند.