اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان مسابقه ایده پردازی و تولید آثار هنری فاخر برای سردار آسمانی، حاج قاسم سلیمانی

فراخوان مسابقه ایده پردازی و تولید آثار هنری فاخر برای سردار آسمانی، حاج قاسم سلیمانی


 
"ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد"
فراخوان مسابقه ایده پردازی و تولید آثار هنری فاخر برای سردار آسمانی، حاج قاسم سلیمانی
دانشجویان، اساتید و کارکنان علاقه مند آثار خود را تا ۱۰ بهمن ماه در سایت finearts.ut.ac.ir (اینجاارسال نمایند. لازم به ذکر است جهت اطمینان از دریافت، فایل ارسالی اطلاعات خود را به همراه فایل آثار به z.mirsadeghi110@gmail.com ارسال فرمایند.
معاونت دانشجویی-فرهنگی پردیس هنرهای زیبا
 
پاسخگویی به سوالات:
09337286902