اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان پذیرش در دوره آموزش بین‌المللی با موضوع تاب‌آوری شهری

فراخوان پذیرش در دوره آموزش بین‌المللی با موضوع تاب‌آوری شهری


این دوره آموزش حرفهای مختص فعالان، سیاستگذاران و محققان حوزه شهری است. هدف از این دوره افزایش غنای مهارتهای افراد در قالب یادگیری سیستمی کارآمد برای حل مسائل پیچیده شهری است . به علاوه فرصتی است برای متخصصانی که قصد دارند عضوی از جمعیت جهانی متخصصان تابآوری شهری باشند