اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فرصت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی

فرصت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی


دانشگاه ژیجانگ یک دوره دو ساله و نیمه کارشناسی ارشد همراه با بورس تحصیلی ۲۶۰ دلار در ماه برگزار می کند. با توجه به اینکه در شرایط پاندمی امکان تامین همه مدارک به فوریت وجود ندارد، می توانید در گام نخست به صورت آنلاین مدارک موجود را در لینک زیر ثبت نمایید:

http://isinfosys.zju.edu.cn/recruit/register_copy.shtml