اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فرمهای بخش تسویه حساب

فرمهای بخش تسویه حساب


 

فرآیند انجام خدمات تسویه حساب امور دانشجویی و تغذیه

تسویه حساب امور دانشجویی

 

فرم شماره 2

 

دانشجویان می­­ بایست فرم شماره 2 و ردیف­ های 1،2،3،4 و 5 فرم شماره 12 را به دقت تکمیل نمایند. سپس ردیفی که با فلش نشانه ­گذاری شده است باید توسط کارشناسان آموزش پردیس (خانم دیدار و خانم مرادی) تکمیل و امضاء شود. پس از تکمیل فرم مزبور، با همراه داشتن تصویر مدارک تحصیلی مقاطع قبلی به آقای سید جواد حسینی مراجعه نمایند.

فرم شماره 12

تسویه حساب تغذیه

(سلف سرویس دانشجویی)

راهنمای تسویه حساب سامانه تغذیه 

دانشجویان باید برای انجام این امر به کارشناس سامانه تغذیه، خانم زهرا فرهمند مراجعه نمایند.