اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فهرست انجمن های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

فهرست انجمن های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا


دبیران و اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی در سال 1401-1400
ردیف نام انجمن علمی نام دانشکده/ گروه آموزشی کد رشته نام استاد مشاور نام دبیر نام نشریه
1 بین رشته ای تصویرسازی و گرافیک دانشکده هنرهای تجسمی 9104   روژینا آزادی هدهد
2 مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی 9104 مهیار اسدی  (تا تاریخ 1401/7/31) سحر عطائی کچوئی  
3 مطالعات عالی هنر دانشکده هنرهای تجسمی 9104   محمد حسین محمدی مطالعات هنر
4 عکاسی دانشکده هنرهای تجسمی 9104 هادی آذری ازغندی  (تا تاریخ 1401/7/31) فاطمه حسینی چشمک
5 نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی 9104      
6 شهرسازی دانشکده شهرسازی 9102 مرتضی هادی جابری مقدم  (تا تاریخ 1401/7/31) صبا باغ شیخی (نماینده) شهرت
7 برنامه ریزی شهری دانشکده شهرسازی 9102   امیر رضا جولانی  
8 مدیریت شهری دانشکده شهرسازی 9102   کوثر بابایی  
9 مطالعات معماری ایران دانشکده معماری 9101   مهدی فرجی (دبیر دبیران)  
10 معماری دانشکده معماری 9101   نگین صدری  
11 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشکده معماری 9101   ماهان لایقی  
12 مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری 9101   علیرضا پور ذوالفقار  
13 طراحی صنعتی گروه طراحی صنعتی 9106   سهیل جامی (نماینده) طراحی صنعتی
14 هنرهای نمایشی گروه هنرهای نمایشی 9110   محمد امین مهران  
15 موسیقی گروه موسیقی 9110