اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فهرست انجمن های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

فهرست انجمن های علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا


 

دبیران و اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی در سال 1398
ردیف نام انجمن علمی نام دانشکده کد رشته نام استاد مشاور نام دبیر
1 معماری معماری 9101 دکتر افرا غریب پور (تا 98/12/13) حسین ارشدی صوفیانی
2 مدیریت پروژه و ساخت معماری 9101 دکتر افرا غریب پور (تا 98/12/13) محمد امین قادری
3 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی معماری 9101 دکتر افرا غریب پور (تا 98/12/13) مینا دور اندیش
4 مطالعات معماری ایران معماری 9101 دکتر افرا غریب پور (تا 98/12/13) محمد امینی
5 بین رشته ای تصویرسازی گرافیک هنرهای تجسمی 9104   فرناز عطار
6 عکاسی هنرهای تجسمی 9104   مسعود زراعت کار
7 تاریخ هنر هنرهای تجسمی 9104   مهدی موحد
8 پژوهش هنر هنرهای تجسمی 9104   سینا علیزاده اوصالو
9 مجسمه سازی هنرهای تجسمی 9104   سارا آبیار
10 نقاشی هنرهای تجسمی 9104   مهراب رمضانی بوساری
11 انیمیشن هنرهای تجسمی 9104   شبنم روشن قیاس
12 طراحی صنعتی طراحی صنعتی 9106   کوثر مغنیان
13 شهرسازی شهرسازی 9102 دکتر پارسا ارباب نوشین فیروز بخش
14 سینما هنرهای نمایشی و موسیقی 9110   شروین منیعی
15 موسیقی هنرهای نمایشی و موسیقی 9110   آریا تولایی
16 هنرهای نمایشی هنرهای نمایشی و موسیقی 9110   علی حلاجی