اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فهرست نشریات دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

فهرست نشریات دانشجویی پردیس هنرهای زیبا


 

نشریات علمی و تخصصی دانشجویی

پردیس هنرهای زیبا

ردیف

نام نشریه

نام صاحب امتیاز

نام مدیر مسئول/ سردبیر

شماره دانشجویی

مقطع تحصیلی

1

دیدار

انجمن اسلامی دانشجویان

سید مرتضی وزیری یزدی

910194278

کارشناسی

2

هدهد

انجمن علمی دانشجویی گروه تصویرسازی

راضیه فعال

910492038

کارشناسی ارشد

3

هنرپیشه

انجمن علمی دانشجویی گروه نمایش

سید میثم مطهری

910391047

دکتری

4

چشمک

انجمن علمی دانشجویی گروه عکاسی

فاطمه قاسمی

910789094

کارشناسی

5

نام قبلی: زار

سیماچه

انجمن علمی دانشجویی گروه نمایش

جواد کاوندی

911091050

کارشناسی

6

طراحی صنعتی

انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی

کیارش رهایی

910692006

کارشناسی ارشد

7

مردود

 

محمد حسین مرادی

910190227

کارشناسی

8

نظری

مجسمه­سازی

انجمن علمی دانشجویی مجسمه سازی

پروین حسنی بشلی

910492111

کارشناسی

9

چکامه

کانون چکامه

حمیدرضا کوچکی نژاد

910191208

کارشناسی

10

تئاتر عروسکی

انجمن علمی دانشجویی گروه نمایش عروسکی

فاطمه سلجوقی (سردبیر)

911093042

کارشناسی ارشد

11

کتیبه

انجمن علمی دانشجویی هنر اسلامی

علیرضا مژده

910493057

کارشناسی ارشد

12

سرو زرین

انجمن علمی دانشجویی معماری منظر

امین خان محمدی

910194093

کارشناسی ارشد

13

غرس

یاسمن شمشیری خللر

موضوع: فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری

امیر مقدسی موسوی

911092192

کارشناسی

یاسمن شمشیری خللر (سردبیر)

910293087

کارشناسی

14

نام قبلی: نام

دریچه

انجمن علمی دانشجویی معماری

فاطمه سبحانی

910195191

کارشناسی

مهزاد سادات حیدریان (سردبیر)

910193311

کارشناسی

15

انبا

سهند خلیلی

سهند خلیلی

911094119

کارشناسی

16

آگهی

محسن حق شناس موضوع: فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی

محسن حق شناس

(مدیر مسئول و سردبیر)

911093123

کارشناسی

17

شهرت

انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

میثاق اسماعیل پور

(دانشجوی دانشکده ژئوفیزیک)

620196020

 

حمیدرضا رضایی

910292079

کارشناسی ارشد

18

معماری ما

محمدعلی هنردوست موضوع: فرهنگی، علمی و هنری

محمدعلی هنردوست

910191158

کارشناسی

19

پویا نما

کانون انیمیشن

سهیل سراجی

910494032

کارشناسی ارشد

20

پرانتز

شورای صنفی دانشجویان

مازیار درخشانی

911093127

کارشناسی

21

کثرت

حمیدرضا ذکیانی

حمیدرضا ذکیانی

911092151

کارشناسی

مجتبی بیات

911093113

کارشناسی

22

لوگوس

حسین عبدالهی

حسین عبدالهی

911093144

کارشناسی

مجتبی آدمیان

911093099

کارشناسی

23

تجربه

مجتبی آدمیان

موضوع: فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی و علمی

مجتبی آدمیان

911093099

کارشناسی

هدی اسمعیل تبار (سر دبیر)

911093101

کارشناسی