اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی دانشکده شهرسازی

به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری جلسه دفاع پروژه نهایی مهندسی شهرسازی روز دوشنبه 9 بهمن ماه ساعت 11می باشد. دانشجویان محترم لازم است فرم درخواست داوری طرح نهایی را از سایت دانشکده دانلود و به امضای استاد راهنما و آموزش پردیس رسانده و همراه پروژه تحویل دانشکده نمایند.