اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی دانشکده شهرسازی

قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی دانشکده شهرسازی


به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری جلسه دفاع پروژه نهایی مهندسی شهرسازی روز دوشنبه 9 بهمن ماه ساعت 11می باشد. دانشجویان محترم لازم است فرم درخواست داوری طرح نهایی را از سایت دانشکده دانلود و به امضای استاد راهنما و آموزش پردیس رسانده و همراه پروژه تحویل دانشکده نمایند.