اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هنر که خدمت مقدس سربازی را سپری نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هنر که خدمت مقدس سربازی را سپری نکرده اند.


وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که خدمت نظام وظیفه را سپری نکرده باشند با شرایط ذیل بصورت نیروی امریه می پذیرد:
??مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر.
??حداقل معدل 17.
??زمان اعزام به خدمت نظام وظیفه 16 تیر 97 و پس از آن.
??تخصص ساخت انیمیشن با نرم افزارهای مرتبط. 
▪️دانشجویانی که شرایط فوق را دار هستند، به طبقه اول دانشکده هنرهای تجسمی، اتاق 520، آقای فصیحی مراجعه نمایند.