اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری رشته هنرهای تجسمی

قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری رشته هنرهای تجسمی


قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

سال 1395

 

ضروری است متقاضیان محترم ورود به دوره های دکتری "پژوهش هنر" و "تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی"، پیش از برگزاری آزمون تخصصی و انجام مصاحبه، نسبت به تهیه و تنظیم موارد زیر اقدام نمایند :

1-     "طرح تحقیق (پروپزال)" موضوع یا موضوعات پیشنهادی، معطوف به تدوین رسالة دکتری، به صورت مکتوب و تکثیر شده در حداقل 5 نسخه و ارائة گزارش شفاهی و دفاع از آن.

2-     سوابق آموزشی :

  • اصل مدارک دوره تحصیلی ( متوسطه، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی دوره های زبان خارجی
  • توصیه نامه از اساتید شاخص و برجسته
  • سابقه تدریس

3-     سوابق پژوهشی [مقاله کتاب، اکتشاف، اختراع، المپیادهای علمی، جوایز، تشویق نامه های علمی و ....]

4-     آثار هنری .

 

* ضروری است نسخة صحافی شده ] چاپ شده[ پایان نامة کارشناسی ارشد متقاضی در روز مصاحبه ارائه شود.

$   پیشنهاد می شود موضوع (ـ یا موضوعات) برای تدوین رساله دکترای مورد نظر به نحوی انتخاب شود که بتواند بخشی از نیازهای پژوهشی کشور را در عرصة فرهنگ و هنر مرتفع سازد.

$     هر متقاضی باید حداقل یک طرح تحقیق ارائه نماید.

$     هر متقاضی می تواند حداکثر2 طرح تحقیق ( با دو موضوع ) ارائه نماید.

$     برای اطلاع از پیشینه موضوع ( - یا موضوعاتِ ) پیشنهادی، رعایت تمهیدات لازم، از جمله استخراج سوابق موضوع از طریق  سامانه ایران داک، کمک موثری به تنظیم مناسب تر طرح تحقیق خواهد نمود.

$     ضروری است که طرح تحقیق بر اساس موازین پژوهشی و با رعایت اصول نوشتار صحیح فارسی تنظیم شود. 

enlightened داوطلبان لازم است حداکثر تا ۱۲ اردیبهشت ماه فرم مربوطه را تکمیل و به آدرس ایمیل دانشکده هنرهای تجسمی ( visualarts@ut.ac.ir) ارسال نمایند.

 

نمونه فرم:

 فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری سال 1395

 فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری سال 1395