اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸


متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸، با توجه به الزام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبنی بر ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی https://bp.swf.ir ، می‌بایست علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان ems.ut.ac.ir در پورتال دانشجویی https://bp.swf.ir نیز درخواست‌های خود را ثبت نمایند. یادآور می‌گردد د رخواست وام در هر دو سامانه الزامی می باشد، در غیر اینصورت وام به متقاضی تعلق نمی‌گیرد