اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

محل تشکیل درس تربیت بدنی خواهران در نیمسال دوم 96-95

کلاس تربیت بدنی خواهران درنیمسال دوم ۹۶-۹۵ درخوابگاه فاطمیه تشکیل می‌گردد.