اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مدال آوری دانشجویان پردیس هنرهای زیبا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

مدال آوری دانشجویان پردیس هنرهای زیبا درسیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور