اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مدرک آزمون TOEFl IBT

مدرک آزمون TOEFl IBT


 مدرک آزمون TOEFl IBT نسخه خانگی (Home edition) از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد جهت معادل سازی برای دانشجویان مورد پذیرش نمی باشد.