اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراحل تسویه و ارائه پایان نامه (کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری) به کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا

مراحل تسویه و ارائه پایان نامه (کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری) به کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا


1. نداشتن بدهی (کتاب و جریمه نقدی) به کتابخانه دانشکدگان هنرهای زیبا

2. پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید طبق "دستورالعمل ساختار پایان نامه های دانشکدگان هنرهای زیبا" تنظیم و پس از تایید کارشناس کتابخانه در سامانه پیشخوان، چاپ و صحافی شود. همراه آن یک حلقه سی دی شامل متن کامل پایان نامه با فرمت word و pdf  و 15 صفحه اول پایان نامه به صورت  Pdf آماده گردد.

 نکته : دستورالعمل مذکور در دانشکده ها و یا گروه قابل دسترسی می باشد.

       نکته: فایل ها از 40 MG  بیشتر نباشد.

نکته: پایان نامه های کارشناسی نیاز به چاپ ندارند و ارائه سی دی کافی می باشد.

نکته: رنگ جلد پایان نامه بر اساس رشته ها به صورت زیر می باشد:

معماری: طوسی                  هنرهای تجسمی: زرشکی                    طراحی صنعتی: کرم

شهرسازی: سبز                  هنرهای نمایشی: مشکی                      موسیقی: سورمه ای

3. تحویل پایان نامه و سی دی به کارشناس کتابخانه و گرفتن برگه تسویه جهت ارائه به میز امانت.

4. ارائه برگه تسویه به کارشناس بخش امانت و انجام تسویه نهایی با کتابخانه .