اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شدبه گزارش روابط عمومی دانشکدگان، روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا  برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد، از زحمات دکتر رحمت امینی تقدیر به عمل آمد. در ادامه، دکتر مریم دادخواه تهرانی به عنوان مدیر گروه هنرهای نمایشی معرفی گردید.
دکتر دادخواه، استادیار گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا، مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته های ادبیات نمایشی، مطالعات تئاتر و هنرهای نمایشی از دانشگاه تهران اخذ نموده است.