اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراسم تودیع و معارفه معاونین آموزشی و دانشجویی دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاونین آموزشی و دانشجویی دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شدبه گزارش روابط عمومی دانشکدگان، روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان هنرهای زیبا  برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشکدگان، معاونین دانشکدگان، روسای دانشکده ها و مدیران گروه های دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد، از زحمات دکتر علیرضا عینی فر و دکتر مجید پرچمی جلال تقدیر به عمل آمد. در ادامه، دکتر یوسف زینال زاده به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر سمیه فدایی نژاد به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان معرفی شدند.
دکتر فدایی نژاد، اولین معاون زن در دانشکدگان هنرهای زیبا هستند.