اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراسم معرفی رئیس جدید دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

مراسم معرفی رئیس جدید دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا برگزار شد


مراسم تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر شاهین حیدری در سمت ریاست دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا و معرفی آقای دکتر علیرضا عینی فر به عنوان رییس جدید این دانشکده، روز شنبه مورخ 1/8/95  از ساعت 13 با حضور هیأت رئیسه محترم پردیس و عده ای از اساتید و همکاران دانشکده معماری در نگارخانه تهران برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم آقای دکتر حیدری رئیس سابق دانشکده معماری به ایراد سخن پرداخته و متذکر شدند که: با توجه به شایستگی های آقای دکتر عینی­فر و حمایت های دانشگاه و همچنین پتانسیل موجود دردانشکده معماری، آینده این دانشکده بسیار روشن خواهد بود و دانشکده به اهداف ترسیم شده خود خواهد رسید.

ایشان با اشاره به دیدگاه های خاصی که نسبت به برخی از رشته ها درسطح دانشکده وجود دارد ادامه دادند که: امروز ما در مورد روند فعالیت های آموزشی، اداری و پژوهشی در دانشکده، صاحب دیدگاه هستیم و مکانیزم تصمیم گیری در این زمینه بخوبی مشخص است.

ایشان همچنین استفاده از اساتید بنام و صاحب سبک را از اولویت های پردیس و دانشکده معماری دانسته و تاکیدکردند: در گذشته دانشگاه تهران با اساتید خود شناخته می شد و امروز این موضوع تا­حدودی فراموش شده است و ما باید تلاش خود را صرف احیاء این مطلب نما

ایشان همچنین ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشکده و پردیس را اولویت  اصلی دانستند و گفتند نباید به اعداد و ارقام کمی نگاه کرد چرا که دیگران در تعدد رشته ها و تعداد دانشجویان از ما جلوترند ولی هیچ کجا  کیفیت آموزشی دانشگاه تهران را ندارد.

درادامه این مراسم دکترعلیرضا عینی فربه عنوان رئیس جدید دانشکده معماری به ایراد سخن پرداختند وگفتند: بنده  با­توجه به سابقه حضور دراز مدت  در پردیس هنرهای زیبا و شناخت کامل نسبت به آن و همچنین با توجه به قابلیت های بالای اعضاء محترم هیأت علمی و کارمندان دانشکده معماری واخذ پیشنهادات لازم، امیدوارم بتوانم روند روبه رشد دانشکده معماری را ادامه دهم و در رشد هرچه بیشتر کیفیت آموزشی این دانشکده قدم های موثری را بردارم.

در ادامه برای سپاسگزاری از زحمات، هدایا و لوح های سپاسی به آقای دکتر حیدری اهدا گردید.