اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراسم نشست خانه و دانشگاه

مراسم نشست خانه و دانشگاهمراسم نشست خانه و دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، معاونت اداری و مالی پردیس در مورخ 97/06/31 با هدف خوش­ آمد گویی به والدین نودانشجویان پردیس هنرهای زیبا، آشنایی مهمانان با فضاها و امکانات دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا، مرکز مشاوره دانشگاه، دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس و تبیین نقش والدین در ایجاد ارتباط مؤثر با فرزندان خود در تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.