اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مسابقه نجات تخم مرغ

مسابقه نجات تخم مرغ


ضمن  تبریک ایام خجسته دهه امامت و ولایت به استحضار میرساند؛ دانشگاه سجاد با همکاری بنیاد توسعه نوآوری ایران درنظر دارد مسابقه نجات تخم مرغ را در تاریخ ۶ مرداد ماه 1401 در دانشگاه سجاد برگزار نماید. کمیته برگزاری مسابقه از کلیه دانشگاهیان، دانشجویان عالقه مند صمیمانه جهت شرکت و مشارکت در این مسابقه دعوت به عمل می آورد.