اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مشاور امور بین الملل

مشاور امور بین الملل


یکی از اهداف مهم پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، گسترش ارتباطات بین المللی است، نه تنها به دلیل به اشتراک گذاشتن علم، بلکه برای آشنایی بیشتر با مدل های فکری دیگر در فرهنگ و هنر.

بخش بین الملل پردیس هنرهای زیبا وابسته به معاونت بین الملل دانشگاه تهران است.   http://international.ut.ac.ir

 

از اهداف بخش بین الملل پردیس هنرهای زیبا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی پژوهشی بین المللی برای ایجاد همکاری و مبادله در زمینه های مختلف در راستای سیاست های کلان پردیس و دانشگاه

معرفی دستاوردها و خصوصیات دانشکده های مختلف پردیس در صحنه بین المللی

بررسی‌ها و مطالعات‌ لازم جهت‌ تدوین‌ قراردادها، موافقت‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم‌ در چارچوب‌ وظایف‌ محوله با معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه تهران و پیگیری‌ تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده‌

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش های بین المللی و تدوین آنها در رسانه های مختلف

تلاش در جهت جذابیت بیشتر دانشکده های پردیس برای حضور اساتید و دانشجویان غیر ایرانی و رفع مشکلات دانشجویان غیر ایرانی

 

درطی سال های گذشته پردیس هنرهای زیبا پذیرای دانشجویان خارجی متعددی از کشورهای مختلف مانند ژاپن، کره، افغانستان، عراق، چین و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است که حضور ایشان مسبب غنای فرهنگ بین المللی این پردیس و ارتباط با مبادی علمی و صنعتی بین المللی بوده است.