اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مشاور امور بین الملل

مشاور امور بین الملل


 آزاده گنجه

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک: (2017)1396

 از دانشگاه: برن- سوئیس

 رشته تحصیلی: هنرهای نمایشی

 Email:azadeh.ganjeh@ut.ac.ir

 

رزومه فارسی: