اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مشاور امور بین الملل

مشاور امور بین الملل


 سید یحیی اسلامی

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک:1389هـ.ش (2010 م)

 از دانشگاه: ادینبورگ

 رشته تحصیلی: معماری

 Email:y.islami@ut.ac.ir

 

رزومه فارسی: