اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مصاحبه دوره دکتری تخصصی تئاتر

مصاحبه دوره دکتری تخصصی تئاتر


مصاحبه دوره دکتری تخصصی تئاتر گروه آموزشی هنرهای نمایشی در روزهای  ۲۰ و ۲۱ و 22 خرداد برگزار می‌شود.