اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معاون دانشجویی

معاون دانشجویی


 یوسف زینال زاده

 مرتبه علمی: مربی

 سال اخذ مدرک: 1380هـ.ش (2001م)

 از دانشگاه: هنر

 رشته تحصیلی: عکاسی

Email: zeinalzad@ut.ac.ir

رزومه فارسی: