اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معاون دانشجویی و امور فرهنگی

معاون دانشجویی و امور فرهنگی


 

 مجید پرچمی جلال

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک: 1387هـ.ش (2008م)

 از دانشگاه: علم و صنعت ایران

 رشته تحصیلی: عمران - مدیریت ساخت

   Email:parchamijalal@ut.ac.ir 

رزومه فارسی: