اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

معرفی دفتر ارتباط با صنعت


امروزه موفقیت در تولید محصول و یا ارائه خدمات جدید، بیش از پیش به نوآوری وابسته است. فرآیند نوآوری در واقع شبکه‌ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود در تعامل است.

یک دانشگاه و یا دانشکده به عنوان فضای تعاملات اقتصادی و محیط پویای یک جامعه مطرح است و دفتر ارتباط با صنعت به عنوان هماهنگ کننده بین جریان اطلاعات، خدمات، نیروی انسانی متخصص، و صنعت التزام به فعالیت است.

 

چشم انداز

دستیابی به کانون اصلی تعاملات دو طرفه پردیس/ مراکز پژوهشی، و صنایع و بنگاه‌ها به‌ عنوان یک تشکیلات کارآمد و منحصر بفرد

 

اهداف و مأموریت‌ها

اهداف

  • توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناوری متقابل پردیس و صنایع
  • ایفای نقش مؤثر در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه و ارتقای علمی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی
  • توانمندسازی نیروی متخصص پردیس(اعضای هیئت علمی) از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان و ورود به بازار کسب و کار

 

مأموریت‌ها

دفتر ارتباط با صنعت پردیس هنرهای زیبا در راستای اجرای سیاست­ها و برنامه‌های دانشگاه تهران در زمینه همکاری پردیس و صنعت مأموریت‌های ذیل را برعهده دارد:

- ایجاد ارتباط با واحدهای صنعتی و خدماتی به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری های متقابل علمی و فنی پردیس و صنعت از جمله جذب پروژه های تحقیقاتی و دریافت سهمیه کارآموزی برای دانشجویان، هدایت ظرفیت های مختلف پردیس برای رفع نیازهای صنعت طبق ضوابط مربوطه و نیر ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع و کارشناسان پردیس.

-بررسی ، تصویب و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی ارائه شده از طرف اعضاء هیات علمی پردیس طبق ضوابط و آئین نامه های مربوطه و تشویق و ترغیب ایشان به ارائه طرح پیشنهادی بر اساس اولویت های پژوهشی سازمانها و صنایع برای گسترش فعالیتهای تحقیقاتی

-بستر سازی کارآموزی برای دانشجویان و نظارت بر حسن انجام واحدهای کارآموزی و پروژه های دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری طبق آئین نامه های مربوطه

-ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل های موجود در پردیس و همچنین سازمانها و صنایع