مسابقات قهرمانی مسابقات قهرمانی

مقام آوران سال 93- کارمندان

مقام آوران سال 93- کارمندان


مقام آوران دهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران(93)

شطرنج آقایان

دارت خانم ها

تنیس روی میز خانم ها

شوت بسکتبال خانم ها

والیبال خانم ها

-

منیژه صحرایی

مقام چهارم)

کبری وهابی

(مقام دوم)

کبری وهابی

کبری وهابی

 

 

 

آزاده دهفولی

صغری ارض پیما

 

 

 

زهرا فومژی

معصومه محقق

 

 

 

مهناز ابراهیمی

مهناز ابراهیمی

 

 

 

 

فاطمه السادات عسگری

 

 

 

 

فاطمه یوسفی

 

 

 

 

طیبه شاکری

 

 

 

 

 فاطمه سلیمان زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

مربی: کبری وهابی

مربی:مرضیه یادگار

 

 

 

سرپرست: معصومه محقق

سرپرست: زهرا اسمعیلی

     

(مقام سوم)

(مقام دوم)

 

 

بازگشت به صفحه قبل