اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مهلت تحویل پروژه نهایی برای ترم دوم 96-95

مهلت تحویل پروژه نهایی برای ترم دوم 96-95


قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی

 

مهلت تحویل پروژه نهایی برای ترم جاری (ترم دوم 96-95) روز شنبه 10/4/96 می باشد. لازم به ذکر است دانشجویان محترم همزمان با ارائه پروژه باید فرم درخواست داوری طرح نهایی را از روی سایت دانشکده شهرسازی پرینت و به تائید استاد راهنما و اداره آموزش رسانده و به دانشکده تحویل نمایند.

 

                                                 دانشکده شهرسازی