اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نخستین کنفرانس بین المللی " رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری "

نخستین کنفرانس بین المللی " رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری "


باشگاه مدیریت رسانه و سواد رسانه‌ای یونسکو با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دیگر نهادهای آکادمیک در نظر دارند نخستین کنفرانس بین المللی " رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری "را در ۴ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار کنند.  فایل‌های مربوطه به پیوست ارسال می‌شود.