اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی


نظر به مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و طبق تبصره ۲ مکرر ماده ۱ شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه‌ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملاک نشریه فعال ثبت در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir است. لذا دانشجویان اعم از صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر به نکات زیر دقت فرمایند:

  1. کلیه صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران هرکدام به صورت مجزا اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir ثبت کنند.
  2. بعد از ثبت در سامانه کد ملی شخص به ایمیل studentpress@ut.ac.ir ارسال گردد تا توسط کارشناس نشریات دانشجویی مورد تائید قرار گیرد و ثبت نهایی صورت پذیرد.
  3. بعد از دریافت پیامک تأیید نهایی، مدیر مسئول می‌بایست با مراجعه به سایت، فایل نشریات و گواهی شرکت در دوره را بارگزاری نماید.
  4. کلیه مدیران مسئول نشریات موظف هستند فایل نشریات خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به ایمیل studentpress@ut.ac.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است مدیران مسئول نشریاتی امکان شرکت در انتخابات کمیته ناظر، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و جشنواره تیتر و هر گونه فعالیت و اجازه نشر نشریه را خواهند داشت که اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir ثبت کرده باشند و در غیر اینصورت نشریه غیرفعال اعلام می گردند.