اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نشست تخصصی با عنوان راهبردهای توسعه پایدار حمل و نقل و سکونتگاه ها

نشست تخصصی با عنوان راهبردهای توسعه پایدار حمل و نقل و سکونتگاه ها


سخنران: آقای دکتر برند شول- استاد دانشگاه ETH زوریخ

زمان برگزاری: روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 15 الی 17

مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانه تهران

شماره تماس: 88997866

ایمیل: adminsud@ut.ac.ir