اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نشست تخصصی معماران ایرانی- فرانسوی با عنوان "معماری فضاهای فرهنگی دیدگاه ایرانی- فرانسوی"

نشست تخصصی معماران ایرانی- فرانسوی با عنوان "معماری فضاهای فرهنگی دیدگاه ایرانی- فرانسوی"


نشست تخصصی معماران ایرانی- فرانسوی با عنوان "معماری فضاهای فرهنگی دیدگاه ایرانی- فرانسوی"  روز دوشنبه ٨ آبان ماه  از ساعت٨:٣٠ در دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- تالار شهید آوینی بر گزار می شود.