اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نشست تخصصی معماری ویژه هفته معمار با حضور مهندس سیناپاکند (مدرس معماری) برگزار گردید.

نشست تخصصی معماری ویژه هفته معمار با حضور مهندس سیناپاکند (مدرس معماری) برگزار گردید.


در این نشست که روز چهارشنبه مورخ 7/2/1401 از ساعت 12 الی 14 در سالن نگارخانه دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار گردید، مهندس پاکند به تبیین جنبه های مختلف تکنولوژی واقعیت مجازی در معماری پرداختند و با ارائه پروژه های صورت گرفته توسط ایشان به تکمیل موضوع پرداختند. در پایان مراسم، دانشجویان و حاضرین با استفاده از تجهیزات موجود، چندین پروژه معماری را در فضای واقعیت مجازی مشاهده و تجربه نمودند.