اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نشست تخصصی موسیقی شناسی با حضور پرفسور برنارد لورتا ژاکوپ در گروه آموزشی موسیقیِ پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

نشست تخصصی موسیقی شناسی با حضور پرفسور برنارد لورتا ژاکوپ در گروه آموزشی موسیقیِ پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.


نشست تخصصی موسیقی­شناسی با حضور پرفسور برنارد لورتا ژاکوپ، اتنوموزیکولوگ و محقق برجسته از کشور فرانسه  با موضوع "موسیقی به مثابۀ یک کُنش: مفهوم اجرا در موسیقی­شناسی" در روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت96 در کلاس شماره یک گروه موسیقی در ساختمان دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقیِ پردیس هنرهای زیبا از ساعت 9:30 تا 11:30 برگزار شد.

پرفسور لورتا ژاکوب در سخنوانی خود به معرفی سنت پلی فونی آوازی جزیرۀ ساردینیا پرداخت و تعاملات فرهنگی و اجتماعی مردم ساردینیا را با این سنت مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
در این نشست که با استقبال دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته­های موسیقی مواجه شد، دکترساسان فاطمی و دکترمریم قرسو، از اعضای محترم هیئت علمی و اساتید موسیقی­شناسی گروه آموزشی موسیقی و دکتر آذین موحد، دانشیار و مدیر محترم گروه موسیقی نیز حضور داشتند.