اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه آثار مبلمان دانشجویان رشته طراحی صنعتی

نمایشگاه آثار مبلمان دانشجویان رشته طراحی صنعتی


نمایشگاهی از آثار مبلمان دانشجویان  رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا تا تاریخ 12 بهمن 1399 در محل سفارت کشور لهستان در تهران بر پا می باشد. این نمایشگاه حاصل پروژه طراحی مبلمان دانشجویان مقطع کارشناسی طراحی صنعتی با هدایت دکتر مریم خلیلی و مهندس فاطر سعادت نیاکی بوده که هرساله با موضوعی متفاوت در همکاری با کارفرمایان خارج از دانشگاه به انجام می رسد. آثار این دوره که با الهام از عناصر فرهنگی دو کشور ایران و لهستان طراحی و ساخته شده است نگاهی مدرن به کاربرد مبلمان در فضای زندگی داشته و از منظر این دو فرهنگ غنی به مساله مبلمان پرداخته است. الهام از عناصر فرهنگی از یکسو و تکنیک ساخت دیجیتال از سوی دیگر وجه تمایز مبلمان های به نمایش درآمده است. دانشجویان شرکت کننده در این نمایشگاه در ترم تحصیلی گذشته علیرغم محدودیت های موجود موفق شدند با حمایت سفارت کشور لهستان و شرکت بهمان یک پروژه بین المللی را با موفقیت به انجام برسانند. پیس بینی شده است این آثار پس از نمایش در سفارت کشور لهستان در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی نیز به نمایش عمومی برسد.