اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه دستاوردهای کشورهای خارجی و دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی

نمایشگاه دستاوردهای کشورهای خارجی و دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی


 همزمان با برگزاری آیین بزرگداشت ششمین جشنواره بین الملل در روز چهارشنبه مورخ 5 خرداد ماه 1395 از ساعت 15 لغایت 17:30  نمایشگاه دستاوردهای کشورهای خارجی و دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی نیزاز تاریخ 5-3 خرداد ماه ، در محل پردیس دانشکده های فنی تالار شهید چمران برگزار خواهد گردید.